OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Pracownicy młodociani – najnowsze informacje

01.07.2020

11:20

OHP

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących dalszego postępowania w organizacji kształcenia w czasie stanu epidemii wskazujemy na kwestie dotyczące uczestników OHP.

1. Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi mogą realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:

a/ motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
b/ samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
c/ traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.
Na udział w ww. zajęciach wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii.

2. Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

3. Egzaminy zawodowe odbywają się w dniach 22 czerwca – 9 lipca.

Żródło informacji - Komenda Główna OHP

Powrót młodocianych pracowników na praktyki od 29 czerwca 2020 r.

26.06.2020

13:33

OHP

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Szczegóły na stronie MEN.

Wsparcie uczestników kończących naukę zawodu

05.06.2020

12:15

OHP

EG_3

 

W dniach 1 – 5 czerwca br. w sześciu jednostkach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyły się teoretyczne egzaminy próbne dla osób kończących naukę
w danym zawodzie. Była to doskonała okazja do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed egzaminami zewnętrznymi.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
123...4

euresdokarierypl_logo


 

  

«wstecz | archiwum | wszystkie
 

 

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007