Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej

 
29.08.2014

13:54

OHP

LIST WOJEWÓDZKIEGO KOMENDANTA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Z OKAZJI NOWEGO ROKU SZKOLENIOWEGO 2014/2015


        Nowy rok stawia przed Ochotniczymi Hufcami Pracy kolejne wyzwania. Pod opieką jednostek organizacyjnych Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP będzie znajdowało się około 1400 młodych ludzi, którzy podejmą kształcenie i objęci zostaną wychowaniem. Te dwa wielopłaszczyznowe oddziaływania, zintegrowane ze sobą, wzajemnie się uzupełniające stanowią proces, który zmienić ma sposób funkcjonowania młodego człowieka i ukształtować go na aktywnego uczestnika społeczeństwa.
       Drodzy uczestnicy OHP. Życzę Wam wielu sukcesów, życzliwości oraz wiary we własne siły i możliwości. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby wspierać Was w realizacji zadań i celów, które pozwolą Wam na zdobycie wyksztalcenia i odniesienie sukcesu na zmieniającym się rynku pracy.
        Szanowni kierownicy jednostek oraz wychowawcy. To na Was spoczywa odpowiedzialność za sukcesy młodych ludzi pozostających w strukturach OHP. Z okazji rozpoczynającego się roku szkoleniowego życzę Państwu wytrwałości, zapału i chęci podejmowania wyzwań oraz satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Życzę Wam również owocnej współpracy z instytucjami wspierającymi naszą działalność. W tym roku szczególny nacisk należy położyć na podnoszenie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, zgodnie z ogłoszonym przez MEN, rokiem szkolnym 2014/2015 „Rokiem Szkoły Zawodowców”. Kolejnym ważnym zadaniem jest rozwijanie kompetencji kluczowych młodzieży, w tym wzmocnienie „Informatycznej Aktywności Uczestnika OHP”. Konieczne jest również zaangażowanie w funkcjonowanie platformy kompleksowego wsparcia młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy czyli Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Nowy rok, to również nowe wyzwanie – realizacja inicjatyw z zakresu europejskiej strategii zatrudnienia „Gwarancje dla młodzieży”. Po raz pierwszy w tym roku młodzi ludzie kończący naukę w OHP rywalizować będą o tytuł „Absolwenta Roku OHP” w konkursie ogłoszonym przez Komendę Główną OHP.

Tylko dzięki Państwa odpowiedzialności i zaangażowaniu wyznaczone cele i zadania mogą zostać zrealizowane. Życzę powodzenia w dążeniu do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

                                                                                                                       Wojewódzki Komendant
                                                                                                                    Ochotniczych Hufców Pracy

                                                                                                                          Iwona Lizoń-Szurmiej

 

 

...1

    

 
 

  

 

  

«wstecz | archiwum | wszystkie
 

 

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007