OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KOLEJNE SZKOLENIA W TORUŃSKIM ARESZCIE ŚLEDCZYM

W dniach od 23 do 30 stycznia 2017 r. w Areszcie Śledczym w Toruniu miał miejsce cykl szkoleń dotyczących aktywnego poszukiwania pracy, skierowanych do osób osadzonych w areszcie. Prowadzone przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Toruniu zajęcia odbyły się w ramach długofalowej współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym w Toruniu oraz toruńskim CEiPM.

Podczas warsztatów uczestnicy poznali różne formy zatrudnienia, tworzyli własne dokumenty aplikacyjne a także zapoznali się z zasadami właściwego przygotowania oraz zachowania się na rozmowie kwalifikacyjnej. Słuchacze zdobyli także wiedzę z zakresu umiejętnego poruszania się na rynku pracy oraz znajdowania właściwych dla siebie ofert pracy. Istotnym elementem toruńskich szkoleń była także analiza barier jakie napotykają na swej drodze osoby poszukujące pracy oraz nauka umiejętności asertywnego zachowania się w trudnych sytuacjach zawodowych.

Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie poszczególnymi tematami warsztatów, a zwłaszcza aktualnymi przepisami prawnymi obowiązującymi obecnie na rynku pracy. Prowadzący szkolenia specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Toruniu Michał Banicki wyjaśniał wszystkie nurtujące słuchaczy kwestie, a także zaprezentował aktualną ofertę toruńskiego CEiPM w zakresie rynku pracy. Słuchacze zdobyli wiedzę na temat możliwości skorzystania z ofert pracy oraz porad doradców zawodowych. Podobne szkolenia dla podopiecznych toruńskiego Aresztu Śledczego będą kontynuowane w przyszłości.

A 1 Warsztaty dla podopiecznych toruńskiego aresztu to stały element współpracy tej instytucji z CEiPM w Toruniu.

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007