OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

RYNEK PRACY NIE JEST MI OBCY

17 stycznia 2019 r. doradca zawodowy MCK w Radziejowie przeprowadził zajęcia z osobami poszukującymi pracy na temat aktywności na rynku pracy.

            Uczestnicy spotkania poznali zakres usług świadczonych przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy z radziejowskiej jednostki Ochotniczych Hufców Pracy. Doradca zachęcał młodzież do aktywnego poszukiwania pracy m.in. poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcami, udział w targach i giełdach pracy, ogłoszenia w mediach oraz za pośrednictwem Młodzieżowego Centrum Kariery.

Podczas spotkania doradca wskazywał młodzieży na różne aktywności na rynku pracy oraz możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez np. staże, prace krótkoterminowe czy założenie własnej działalności gospodarczej. Doradca zachęcał zwłaszcza do samozatrudnienia, założenie własnej firmy  korzystając ze środków unijnych, dotacji Powiatowego Urzędu Pracy oraz rządowego programu  „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”.

Doradca chętnie odpowiadał na pytania dotyczące zdobywania kwalifikacji, oczekiwań pracodawców oraz sytuacji na rynku pracy. Zachęcał uczestników spotkania do aktywności własnej. Młodzież otrzymała od doradcy zawodowego niezbędne materiały informacyjne  i ulotki.

F1 Doradca zawodowy podczas spotkania z młodzieżą

 

 

 

 

 

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007