OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WIZYTA W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ WE WŁOCŁAWKU

W dniu 16 stycznia 2019 r. grupa młodzieży z włocławskiego Hufca Pracy wraz z opiekunem udała się do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych we Włocławku. Spotkanie z podopiecznymi warsztatu i ich instruktorami – terapeutami odbyło się w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej pn. „Inny nie znaczy gorszy”.

Uczestnicy Hufca dowiedzieli się jaki jest cel działalności WTZ. Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Pod opieką Warsztatu jest 40 osób niepełnosprawnych, którzy na co dzień oddelegowani są do 8 pracowni: kucharskiej, krawiecko – rękodzielniczej, stolarsko – ślusarskiej, plastycznej, aktywizacji zawodowej, tkacko – zdobniczej, komputerowej oraz muzycznej.  Warsztat jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej, którzy w przygotowania swoich prac wkładają serce i poświęcają dużo czasu. Dla niektórych wykonanie drobiazgu zajmuje kilka godzin, inni muszą pracować kilka tygodni.

 Celem wizyty  w Warsztacie było uwrażliwienie młodzieży na inność drugiego człowieka oraz budowanie chęci w niesieniu pomocy. Zapoznanie ze światem ludzi niepełnosprawnych pomoże kształtować dojrzałość społeczną młodych ludzi a  zwrócenie uwagi na determinację w dążeniu do celu pomimo różnych ograniczeń psychofizycznych wpłynęło na dojrzałość etyczną i moralną uczestników Hufca.

WTZ 3 Uczestnicy poznają pracownie Warsztatu Terapii Zajęciowej.
WTZ 4  


 

 

  

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007