OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WŚRÓD ŚNIEŻNYCH KRĘGLI

W dniu 14 stycznia 2019 r. młodzież z inowrocławskiego Hufca Pracy została wyróżniona udziałem w V mistrzostwach „Gesal wśród śnieżnych kręgli”.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Gesal’’ Eugeniusz Skoczyński w Inowrocławiu, w którym młodzi ludzie mogą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodów: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz - tynkarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych                    w budownictwie.

Młodzież odbywająca w tym zakładzie zajęcia praktycznej nauki zawodu, jest nagradzana cyklicznie, na zakończenie każdego semestru. Już po raz piąty, w celu zmotywowania uczestników do większego zaangażowania, pracodawca zorganizował dla młodzieży zajęcia sportowe w miejscowej kręgielni. Stało się to okazją do nagrodzenia najlepszych uczniów za ich systematyczność, sumienność oraz pracowitość. Mistrzostwa organizowane są na linii: praktykant – zakład praktycznej nauki zawodu - szkoła – opiekun – instytucje pomocy oraz w celu krzewienia aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży.

Przedsięwzięcie miało też na celu integrację uczniów z opiekunami. Po raz kolejny okazało się, że wzorowa postawa młodocianego pracownika została doceniona. 

WSK 1(1) Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania,
WSK 2 Uczestnicy podczas gry w kręgle
WSK 3 Pamiątkowy wpis do kroniki.

 

 

      
 

                  

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007