Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ZDOBYWAJĄ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W BRODNICY

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brodnicy uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizują staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

Trzydziestu beneficjentów projektu odbywa trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Staże rozpoczęli w grudniu 2016r. i realizują je u pracodawców z powiatu brodnickiego w branży handlowej, biurowej, finansowej, kwiaciarniach, itp. To forma zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez praktyczne wykonywanie zadań na konkretnym stanowisku pracy. Ich celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego tak ważnego na rynku pracy. Każdy uczestnik projektu skierowany został na staż do pracodawcy adekwatnie do kwalifikacji zdobytych podczas kursu zawodowego. Uczestnicy projektu za odbywający staż zawodowy otrzymują stypendium stażowe oraz ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu oraz refundacja kosztów opieki nad dzieckiem.

STAZ3 Staż w kwiaciarni w Brodnicy,
STAZ1 oraz w sklepie „PEPCO” w Brodnicy,
   

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007