OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

BAROMETR ZAWODÓW W ŻNINIE

12 stycznia 2017 roku pośrednik Punktu Pośrednictwa Pracy w Żninie uczestniczyła w spotkaniu pedagogów i doradców zawodowych z gminy Żnin o zasadach wykorzystania informacji zawodowej w pracy z młodzieżą.

W Publicznym Gimnazjum nr 1 im. 750-lecia Miasta Żnina doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy spotkali się z kadrą szkół gminy Żnin w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Uczestnicy uzyskali szczegółową informację o barometrze zawodów. W części warsztatowej przećwiczono metodę podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Narzędzie z obszaru psychologii ma ułatwić zwiększanie motywacji młodych osób do zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych i podejmowania zatrudnienia.

Spotkanie umożliwiło szczersze przedstawienie działalności Ochotniczych Hufców Pracy. Pośrednik pracy żnińskiego PPP przedstawiła szczegółowe informacje o działalności Punktu Pośrednictwa Pracy, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej a także ofertę szkoleń i projektów realizowanych dla młodzieży.

Spotkanie zacieśniło współpracę pomiędzy ekspertami rynku pracy z różnych instytucji publicznych gminy Żnin.

pg1znin Spotkanie inaugurują doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Bydgoszczy przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu; Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żnin Pan Krzysztof Kaczmarek; doradca PG nr 1 Pani Katarzyna Drzewiecka.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007