OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GRUPOWE I INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W TORUNIU

W dniu 31 stycznia 2018 roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu rozpoczęło realizację grupowego i indywidualnego wsparcia psychologa – kolejnej formy wsparcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

W Toruniu, w zajęciach z psychologiem bierze udział łącznie 20 uczestników projektu. Młodzież zostanie objęta wsparciem grupowym oraz indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi. Zajęcia prowadzone są przez psychologa i psychoterapeutę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Mają one przede wszystkim na celu integrację uczestników, zbudowanie bezpieczeństwa i zaufania w grupie, rozwój umiejętności komunikacyjnych. Ponadto Zawierają elementy autoprezentacji, umiejętności współpracy zespołowej, elementy motywacji i osiągania celów.

W harmonogramie przewidziane zostały również zajęcia z zakresu zapobiegania depresji, które obejmować będą zagadnienia dotyczące rozwoju bezpieczeństwa i zaufania w grupie, rozwoju umiejętności komunikacyjnych (mowa wewnętrzna a ekspresja werbalna), wzrost rozumienia siebie i innych, wzrost umiejętności kontrolowania negatywnego myślenia, wzrost umiejętności dbania o zdrowie psychiczne.

Młodzież z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem uczestniczy w spotkaniach. Konsultacje indywidualne z psychologiem przewidziane są na drugą połowę lutego 2018 r.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

PSYCH2 Psycholog prowadzący trening z udzielenia informacji zwrotnej.
PSYCH1 Młodzież uczestnicząca w zajęciach grupowych z psychologiem.


GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007