OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Dnia 31 stycznia 2018 roku Młodzieżowe Centrum Kariery zorganizowało Punk konsultacji doradczej w Klubie Aktywności Lokalnej w Brodnicy.

Doradca zawodowy MCK Grażyna Moszczyńska dzięki współpracy z Klubem Aktywności Lokalnej działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy zorganizował Punkt konsultacji doradczej. Uczestnicy klubu mogli skorzystać z porad dotyczących wyboru zawodu, szkoły oraz określania predyspozycji zawodowych. Spotkanie dotyczyło również rynku pracy. Rynek pracy jest dynamiczny – wciąż pojawiają się nowe możliwości – nowe specjalności i zawody, dlatego też wymagana jest gotowość do ciągłego kształcenia się i doskonalenia swoich umiejętności a także obserwowanie zmian zachodzących na nim. Doradca zawodowy przedstawił charakterystykę lokalnego rynku pracy oraz tendencje na nim panujące. Młodzież podczas spotkania miała możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w poszukiwaniu pracy krótkoterminowej.

KON1 Doradca zawodowy wyjaśnia zasady tworzenia życiorysu zawodowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007