OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

LICEALIŚCI O SWOICH KOMPETENCJACH

16 stycznia 2017 roku specjalista ds. rozwoju zawodowego i doradca zawodowy z włocławskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przeprowadzili zajęcia z młodzieżą klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Lipnie.

Zajęcia miały na celu zapoznać uczniów z ich kompetencjami i predyspozycjami zawodowymi oraz mocnymi i słabymi stronami charakteru, tak aby już teraz zaczęli myśleć nad planowaniem kariery zawodowej po ukończeniu szkoły. Ponadto prowadzący wyjaśnili młodzieży, co to jest rynek pracy, jakimi prawami się rządzi, jakie zmiany na nim zachodzą oraz jakie ma wymagania i oczekiwania wobec pracowników. Uwrażliwili młodzież, by elastycznie reagowała na zmiany zachodzące na rynku pracy, ustawicznie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe, podwyższała poziom wykształcenia, bo właśnie to wszystko  zwiększa szanse na zdobycie zatrudnienia. Podczas zajęć młodzież mogła dowiedzieć się, co to są kompetencje oraz, że dzielą się one na kompetencje miękkie i kompetencje twarde. Człowiek kompetentny to taki, który posiada wiedzę, umiejętności i niesie odpowiedzialność za realizowane działania i zadania. W podsumowaniu spotkania uczestnicy opowiedzieli o posiadanych przez nich kompetencjach oraz omówili ich znaczenie w procesie poszukiwania zatrudnienia. Ponadto młodzież zapoznała się z ofertami pracy na okres ferii zimowych  będącymi w posiadaniu Punktu Pośrednictwa Pracy w Lipnie.

LIP1 Specjalista ds. rozwoju zawodowego podczas zajęć z młodzieżą.
LIP2 Dużym zainteresowaniem cieszyły się propozycje pracy w okresie ferii zimowych przedstawione przez pośrednika pracy PPP w Lipnie.
   

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007