OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

MCK INOWROCŁAW W KOŚCIELCU

18 stycznia 2017 Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu prezentowało usługi z zakresu rynku pracy uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu podczas „Dnia Kariery”.

Główne cele wydarzenie wyznaczył Dyrektor szkoły Pan Bogdan Budner: zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy, wymagania pracodawców w zakresie konkretnych stanowisk w ich firmach, oferta instytucji pomocowych. „Dzień Kariery” zorganizowano na sali gimnastycznej ZSP w Kościelcu, dzięki czemu przedstawiciele biznesu i instytucji publicznych mogli zaprezentować stoiska wystawowe. Młodzież skorzystała z możliwości bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i zadawania szczegółowych pytań.

Wszyscy wystawcy przedstawili swoją ofertę w kilkuminutowych prezentacjach. Pośrednik pracy MCK Inowrocław Pani Agnieszka Cicha omówiła cele realizowane przez jednostkę oraz rodzaje oferowanego wsparcia w zakresie bezpłatnych usług w obszarze rynku pracy dla młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia.

Stoisko Młodzieżowego Centrum Kariery w Inowrocławiu cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy znają działalność MCK w Inowrocławiu z wcześniejszych realizowanych spotkań i warsztatów z kadrą OHP. Młodzi ludzie dopytywali o aktualne oferty pracy lub szkolenia. Tegoroczni absolwenci dopytywali o indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym MCK Inowrocław w zakresie planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego. U doradców rynku pracy w OHP uczniowie z Kościelca poszukują wiedzy o możliwościach podnoszenia kwalifikacji, świadomego kształtowania ścieżek edukacyjnych lub uzyskiwania skierowań na prace krótkoterminowe, w celu uzyskania pierwszego doświadczenia zawodowego.

 „Dzień Kariery” pokazał młodzieży z ZSP w Kościelcu możliwości edukacyjno-zawodowe w regionie Inowrocławia, charakterystykę lokalnego rynku pracy i bezpłatne wsparcie świadczone przez państwowe instytucje, w tym Ochotnicze Hufce Pracy.

MCKINO Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu z uwagą wysłuchiwali prezentacji pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Inowrocławiu Pani Agnieszki Cichej.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007