OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

MOJE PIERWSZE DECYZJE EDUKACYJNO - ZAWODOWE

W dniach 9-10 stycznia br. doradca zawodowy Anna Ostrowska z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Radziejowie przeprowadziła dla przyszłych absolwentów Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pocierzynie warsztaty według autorskiego programu, dotyczące planowania przyszłości i wyboru zawodu.

W trakcie zajęć młodzież poznawała swoje mocne i słabe strony, czynniki trafnie podejmowanych decyzji edukacyjno-zawodowych, system edukacji w Polsce oraz odkrywała własne zainteresowania i umiejętności. Doradca przybliżał uczniom, również sytuację na lokalnym i krajowym rynku pracy oraz branże i zawody przyszłości, w których warto pracować. Uczniowie  zadawali pytania dotyczące wyboru zawodu, czynności zawodowych oraz oferty edukacyjnej szkół średnich powiatu radziejowskiego, na które doradca chętnie odpowiadał. Szeroko omówiony został, również temat elastyczności na rynku pracy, zdobywania odpowiednich kwalifikacji i rozwoju kompetencji miękkich. Dzięki wykonanym testom i ćwiczeniom młodzież miała okazję do poznania własnych predyspozycji zawodowych. W świat zawodów uczniowie zostali wprowadzeni poprzez filmy zawodoznawcze prezentujące czynności zawodowe, cechy i predyspozycje jakie trzeba posiadać, aby wykonywać wybrany zawód oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Uczestnicy zajęć otrzymali, także ulotki i broszury zawodoznawcze.
Zajęcia z doradcą zawodowym cieszyły się dużym zaangażowaniem ze strony uczestników, dzięki czemu młodzież będzie miała świadomy wpływ na podejmowane dalsze decyzje edukacyjno-zawodowe.

DEC2  
DEC3 DEC4
   

   

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007