OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI – SPOTKANIE Z KOMBATANTKĄ

W dniu 27 stycznia 2018 roku w Hufcu Pracy w Inowrocławiu odbyło się wyjątkowe spotkanie podsumowujące działania w ramach ogólnopolskiej akcji „Paczka dla bohatera” oraz upamiętniające 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Gośćmi uczestników hufca była pani Irena Wawrowska – kombatantka, zuchy i harcerze z XI Szczepu Harcerskiego w Inowrocławiu, wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy wraz z Dyrektorką Ośrodka panią Iloną Dybicz i  wychowawcą panem Krzysztofem Kosińskim oraz pani Katarzyna Hałasa – koordynatorka Paczki dla Bohatera.

Podczas spotkania nie zabrakło wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych oraz opowieści kombatantki, która przybliżyła zgromadzonym działania Polaków walczących  o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. To były bardzo osobiste i wzruszające wspomnienia. W podziękowaniu za spotkanie, pani Komendant Hufca Ilona Gołębiewska wręczyła pani Irenie album o Polsce z dedykacją od zgromadzonych osób.

Pani Katarzyna Hałasa podsumowała działania wolontariuszy podczas pomocy dla kombatantów i podziękowała za wkład uczestnikom hufca.

Niecodzienna lekcja historii wzbudziła zainteresowanie wśród młodzieży  i przybliżyła im historię Polski.

PAM3 Pani Irena Wawrowska – kombatantka, podczas wzruszających i osobistych opowieści.
PAM1 Komendant Hufca Ilona Gołębiewska powitała wszystkich zaproszonych gości.
PAM2 Pani Katarzyna Hałasa podczas podsumowania działań dla bohaterów wojennych.
PAM4 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007