OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

NOWY ROK – NOWE MOŻLIWOŚCI Z OHP

W dniach 9-11 stycznia br. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery  w Radziejowie  przeprowadziła  cykl zajęć  dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych.

Tematyka spotkań obejmowała rozwijanie własnego potencjału zawodowego, kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz możliwości zaistnienia na rynku pracy. Doradca za pomocą burzy mózgów i ćwiczeń pomagała młodzieży w planowaniu własnej ścieżki kariery i możliwości zdobycia zatrudnienia w wybranych przez siebie zawodach. Uczniowie poszerzali wiedzę na temat trendów na rynku pracy, sposobów aktywnego poszukiwania pracy i różnych form zdobywania kwalifikacji zawodowych. Doradca zawodowy zachęcała, również młodzież do korzystania z ECAM, czyli Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Platforma ta skierowana jest dla młodych ludzi poszukujących informacji na temat zdobywania kwalifikacji, własnego rozwoju, tworzenia dokumentów aplikacyjnych i wiele innych informacji niezbędnych do odnalezienia się na współczesnym rynku pracy. Młodzież zainteresowała się udziałem w konkursach organizowanych na tej platformie.

NOW1 Doradca zawodowy podczas zajęć z młodzieżą.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007