OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

POZNAJE SIEBIE – WYBIERAM ZAWÓD

W dniach 12-15  stycznia 2018 roku w Gimnazjum w Kowalkach  odbyły się warsztaty, przeprowadzone przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku. Udział w zajęciach wzięła młodzież klas trzecich, która w chwili obecnej stoi przed wyborem przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, dowiedzieć się, czym kierować się podczas wyboru szkoły, a także poszerzyć swoją wiedzę na temat wymagań stawianych przez pracodawcę. Młodzież określała  również swoje preferencje i predyspozycje zawodowe, dokonywała  porównania swoich umiejętności, predyspozycji z wymaganiami stawianymi przez pracodawców. Doradcy zawodowi uświadamiali uczniom, że w osiągnięciu sukcesu zawodowego konieczna jest samowiedza prowadząca w konsekwencji do właściwych wyborów edukacyjno-zawodowych

 Doradcy zawodowi MCIZ starali się w swoich działaniach  zwiększyć świadomości uczniów w zakresie posiadanych możliwości i predyspozycji zawodowych, które to z kolei są jednym z najistotniejszych czynników decydujących o wyborze ścieżki zawodowej. Zajęcia z gimnazjalistami miały również  na celu wprowadzenie ich w problematykę planowania kariery oraz uświadomienie, iż planowanie to nie kończy się z chwilą wybrania i zdobycia zawodu, lecz trwa przez całe nasze życie.

POZ1 Młodzież gimnazjalna podczas zajęć
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007