Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

STAŻE ZAWODOWE W MCK NAKŁO

Osiemnastu mieszkańców Nakła i okolic w wieku 18-25 realizuje staże zawodowe w projekcie „Obudź swój potencjał - YEI” za pośrednictwem Młodzieżowego Centrum Kariery w Nakle nad Notecią

Grupa młodzieży doskonali wiedzę teoretyczną zdobytą podczas kursów zawodowych oraz innych form wsparcia umożliwiających swobodniejsze wejście na rynek pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie. Nowe umiejętności ćwiczą: fryzjerzy, spawacze, pracownicy biurowi, a także sprzedawcy-magazynierzy.

Ponieważ staże stanowią kluczowy element programów Rady Europy i Komisji Europejskiej „Gwarancje dla młodzieży”, dlatego młodzież nakielska otrzymała skierowania z Młodzieżowego Centrum Kariery do realizacji staży u lokalnych pracodawców, w celu weryfikacji kwalifikacji uzyskanych w trakcie kursów. Staże spełniają standardy jakości zapisane w „Gwarancjach dla młodzieży” oraz „Europejskiej Ramie Jakości Staży i Praktyk”, m.in. zawieranie pisemnej umowy o staż, określenie celów szkoleniowych, odpowiednie warunki pracy oraz przejrzystość informacji na temat praw i obowiązków uczestnika projektu.

Ponadto uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał YEI” będący rodzicami, mogą uzyskać refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Osoby spoza Nakła otrzymują refundację kosztów dojazdu. Za pracę w trakcie stażu młodzież ma wypłacane stypendium stażowe. OHP refinansuje również wydatki poniesione przez pracodawców na zakup wyposażenia stanowisk pracy stażystów oraz dodatki do wynagrodzeń opiekunów staży.

W trakcie rozmów opiekuńczo-wychowawczych młodzi ludzie potwierdzali przydatność takich formy wsparcia. Dla dużej części grupy jest to pierwsze doświadczenie zawodowe, szansa na zdobycie kwalifikacji w nowym, ciekawym a równocześnie lokalnym środowisku pracy.

Wsparcie młodzieży w wieku 18-25 w ramach projektu „Obudź swój potencjał YEI” jest odpowiedzią Ochotniczych Hufców Pracy na „Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, jedno z głównych źródeł Funduszy Europejskich wspierających wdrażanie programów „Gwarancje dla młodzieży”.

STAZ2 Kilkoro stażystów projektu „Obudź swój potencjał YEI” w Nakle nad Notecią praktykuje w zakładach fryzjerskich.
STAZ1 Po kursie pracownik administracyjno-biurowy uczestniczka poznaje środowisko pracy w nowym zawodzie w biurze rachunkowym.
   

 

obudz

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007