OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SZKOLENIE DLA KADRY W TORUNIU

25 stycznia w toruńskim hufcu odbyło się szkolenie z zakresu procedur postępowania w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością lub demoralizacją.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Zespołu Edukacyjnego Blok, Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka oraz  kadra ŚHP. Poprowadziła je Pani Anna Gapcia  z Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Toruniu  w ramach szkoleń dla rodziców, wychowawców i pedagogów. Celem spotkania było zwiększenie świadomości  prawnej kadry pedagogicznej w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w placówkach oświatowych. Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze, były pytania, przykłady z życia i wymiana informacji o zagrożeniach i zdarzeniach występujących na terenie placówek.  Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji, daje gwarancję, że podjęte działania zapewnią bezpieczeństwo uczestników.  Dlatego też niezwykłą rolę w skutecznej interwencji odgrywa znajomość procedur i możliwości prawnych służących przeciwdziałaniu przestępczości i demoralizacji.

SZKOL1 Uczestnicy szkolenia.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007