OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności


WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W GRUDZIĄDZU

Dnia 31 stycznia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu  odbyły się warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach programu wczesnej interwencji FRED GOES NET .

FRED GOES NET  to program skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów.  Program nie jest przeznaczony dla osób używających heroiny lub  uzależnionych od narkotyków.            

Warsztaty dla młodzieży OSiW przeprowadziła terapeuta uzależnień Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy Pani Anna Stachula – Rębisz.  

Program ma formę krótkich warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego. Prowadząca, pani Anna Stachula - Rębisz, położyła duży nacisk na ukazanie młodzieży negatywnych skutków środków uzależniających, omówiła w jaki sposób niszczą organizm oraz jak destrukcyjny wpływ mają one  na psychikę młodego człowieka. Zajęcia zostały wysoko ocenione przez uczestników i okazały się na tyle atrakcyjne dla młodzieży, że umówili się na drugą część przedsięwzięcia.

Nie wszyscy młodzi ludzie traktują narkotyki lub alkohol jak coś szkodliwego. Eksperymentowanie z narkotykami staje się coraz powszechniejsze, co szczególnie w okresie dorastania może okazać się niebezpieczne. Pomimo, że większość młodych osób po pewnym czasie wykazuje tendencje do zaprzestania używania narkotyków, to i tak dla wielu z nich "przygoda” z narkotykami może zakończyć się uzależnieniem.     

WAR3 Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień.
WAR2 Młodzież aktywnie uczestniczyła w  warsztatach z terapeutą Anną Stachulą – Rębisz.
WAR1 Uczestnicy podczas warsztatów.


 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007