OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WIĘKSZA WIEDZA-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

W dniu 25 stycznia 2018 roku kadra Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Radziejowie została zaproszona przez dyrekcję  Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce do przeprowadzenia prelekcji dla tegorocznych maturzystów.

Tematem spotkania było omówienie rynku pracy, cech współczesnego rynku, stopy bezrobocia, metod aktywnego poszukiwania pracy, możliwości edukacyjno-zawodowych młodzieży. Przedstawiono kierunki studiów najczęściej wybierane przez młode osoby po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. Zapoznano maturzystów z rankingiem uczelni. Omówiono barometr zawodów, gdzie przedstawiono zawody, deficytowe, nadwyżkowe oraz w równowadze dla powiatu radziejowskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego.

Dzięki spotkaniu uświadomiono młodzieży najważniejsze cechy współczesnego rynku oraz zawody przyszłości licząc, że większa wiedza, to lepsza przyszłość. Przekazana informacje przez kadrę MCK zostały utrwalone wśród młodzieży poprzez przeprowadzenie mini quizu.

WIEK3 Quiz przygotowany przez kadrę Młodzieżowego Centrum Kariery
WIEK2 Maturzyści ZSRCKU podczas spotkania
WIEK1 Doradca zawodowy podczas prelekcji

 

 

 

                

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007