OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WOLONTARIUSZKA EVS W CHOCENIU

W dniu 15 stycznia 2018 roku w Społecznej Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu odbyło się spotkanie wolontariuszki EVS Laury Naegele, z uczestnikami włocławskiego Hufca Pracy.

Laura, która w programu Erasmus + od października ubiegłego roku pracuje na rzecz włocławskiego Hufca Pracy i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku przygotowała prezentację multimedialną o tradycjach i zwyczajach kraju z którego pochodzi - Austrii. Prelekcja prowadzona dla uczestników włocławskiego hufca prowadzona była w języku angielskim a wszelkie bariery związane z komunikacją rozwiązywał nauczyciel języka angielskiego - Pani Ewelina Szarwas. Młodzież dzięki spotkaniu z Laurą mogła również zapoznać się z zasadami Programu Erasmus +, którego celem jest umożliwienie młodym ludziom pracy społecznej za granicą, wykorzystanie i rozwój własnych oraz zdobycie nowych umiejętności, podniesienie kompetencji językowych, integracja międzykulturowa. Młodzież także miała szansę dowiedzieć się ciekawostek o kraju, z którego pochodzi wolontariuszka, jak również uzmysłowić sobie, jak ważna dla młodego człowieka powinna być praca na rzecz innych.

CHOC1 Prezentacja wiadomości przygotowanych przez Laurę.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007