OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

CEIPM W TORUNIU W SIEDZIBIE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

W dniu 21 stycznia 2019 roku pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu  uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-promocyjnym z nowo zrekrutowanymi żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

Spotkanie było rezultatem wcześniejszych rozmów z płk. Krzysztofem Stańczykiem - dowódcą 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, dotyczących współpracy w zakresie wsparcia młodych ludzi w rozwoju zawodowym. W trakcie spotkania, zaprezentowana została oferta pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleniowa dostępna w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz współpracujących z nim ośrodków szkolenia. Ponadto przedstawiono możliwości rozwoju w zakresie ginących zawodów oraz wsparcie szkoleniowo-zatrudnieniowe, jakie dają projekty realizowane przez OHP, dofinansowywane z Funduszy Europejskich. Młodzież otrzymała materiały informacyjne oraz została zaproszona do kontaktu bezpośrednio z pracownikami CEiPM. W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania w ramach nawiązanej współpracy.

WOT1 Dyrektor CEiPM OHP w Toruniu podczas spotkania z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.
WOT2 Pracownik MBP w Toruniu w trakcie przedstawiania oferty pośrednictwa pracy.
WOT3 Specjalista ds. programów przedstawia ofertę kursów i szkoleń zawodowych realizowanych w ramach projektów unijnych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007