OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

W ŻNINIE O EFEKTYWNEJ PRACY Z MŁODZIEŻĄ

25 stycznia 2018 roku pośrednik Punktu Pośrednictwa Pracy w Żninie uczestniczyła w spotkaniu informacyjno- warsztatowym dla pedagogów i doradców zawodowych, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie.

Zajęcia były prowadzone przez doradców zawodowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu.

W trakcie spotkania zostało omówione wykorzystanie coachingu w pracy doradcy zawodowego. Uczestnicy dowiedzieli się także co to jest i kiedy można wykorzystać coaching. W części warsztatowej można było się przekonać jakimi zasadami kierować się przy jego zastosowaniu. Ponadto była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń w pracy z młodzieżą i przedstawienia działalności Ochotniczych Hufców Pracy. Pośrednik pracy miała możliwość zapoznania uczestników z działalnością Punktu Pośrednictwa Pracy, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej a także z ofertą szkoleń i projektów realizowanych dla młodzieży.

Pośrednik pracy uzyskała nowe narzędzia do pracy z młodzieżą, aby jeszcze efektywniej mobilizować ich do zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Spotkanie zaowocowało również nowymi kontaktami, w celu jeszcze lepszego wsparcia uczniów.

ZNIN1 Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Bydgoszczy omawiający modele poziomów neurologicznych Diltsa.
ZNIN2 Pośrednik pracy PPP OHP Żnin w trakcie spotkania informacyjno- warsztatowego

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007