Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI” WE WŁOCŁAWKU

W dniu 27 stycznia 2017r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie  odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu „Akcja aktywizacja –YEI” realizowanego przez włocławski Hufiec Pracy.

Beneficjenci otrzymali z rąk koordynatora lokalnego projektu zaświadczenia, certyfikaty i dyplomy potwierdzające udział w projekcie i zrealizowanych formach wsparcia.

Wsparciem w tym projekcie objęta była jedna 10-osobowa grupa A1 młodzieży w wieku 15-16 lat, zaniedbująca obowiązek szkolny i zamieszkująca tereny wiejskie.
W ramach projektu beneficjenci odbyli indywidualne zajęcia z przedmiotów szkolnych tj. matematyki oraz fizyki. Uczniowie, którzy mieli problem z przyswojeniem materiału, nadrobili zaległości programowe. Oprócz warsztatów wyrównawczych odbył się także 120 godzinny kurs języka angielskiego, którego celem było nabycie przez uczestników umiejętności komunikacji w języku angielskim oraz przełamanie bariery językowej. Celem kursu językowego było dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku angielskim, w tym odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Uczestnicy projektu wzięli także udział w grupowych treningach i warsztatach z psychologiem, zajęciach z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży oraz indywidualnych warsztatach psychologicznych. Wszystkie zajęcia w ramach projektu zostały poprzedzone indywidualnymi spotkaniami z doradcą zawodowym, który określił Indywidualny Plan Działania dla każdego z beneficjentów.  Uczestnicy przez cały czas trwania projektu „Akcja aktywizacja – YEI”  objęci byli wsparciem opiekuńczo – wychowawczym przez opiekuna projektu.

zak3 Uczestnicy projektu wraz z koordynatorem lokalnym oraz dyrekcją szkoły
zak1 Wręczenie dyplomów i certyfikatów beneficjentom projektu przez koordynatora lokalnego Sławomira Sokulskiego
zak2 Podziękowania dla Dyrekcji szkoły w Kruszynie za wsparcie przy realizacji projektu „Akcja aktywizacja – YEI”

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007