OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

JĘZYK ANGIELSKI W GRUDZIĄDZ

1 lutego 2017 roku  w grudziądzkim Młodzieżowym Centrum Kariery rozpoczął się kurs języka angielskiego.

W kursie uczestniczy sześcioro beneficjentów projektu „Akcja aktywizacja – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 Kurs rozpoczął się od testu sprawdzającego stopień zaawansowania umiejętności
z języka angielskiego, by dostosować przekazywaną później wiedzę do poziomu poszczególnych uczestników. Młodzież w dalszej części zajęć rozmawiała bezpośrednio
z lektorem.

Uczestnicy projektu otrzymają materiały piśmiennicze, słowniki i podręczniki, które ułatwią przyswojenie wiedzy i pozwolą na poznanie słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Szkolenie obejmie 120 godzin i zakończy się poświadczeniem ukończenia kursu języka angielskiego.

JAG 1 Beneficjenci projektu podczas testu sprawdzającego

AA

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007