OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE W BRODNICY

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brodnicy trwa kurs komputerowy ECDL BASE realizowany w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

14 lutego 2018 r. pięć osób biernych zawodowych rozpoczęło kurs komputerowym ECDL BASE prowadzonym przez firmę PRO-EDU ze Skierniewic. Kurs obejmuje 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych i jego celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kurs składa się z czterech modułów: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusz kalkulacyjny. Dobór osób na w/w kurs był wynikiem określenia przez doradcę zawodowego MCK indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu. Na zakończenie każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji komputerowych.

ECDL 3 Uczestnicy w trakcie zajęć z wykładowcą
ECDL 1 Uczestnicy kursu przygotowują się do egzaminu

GWARANCJE

 

 

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007