OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

"AKCJA AKTYWIZACJA – YEI" -  KURS W ZAWODZIE FRYZJER

W inowrocławskim hufcu trwają kwalifikacyjne kursy zawodowe dla beneficjentów  grupy B projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”.

Uczestniczki uczące się zawodu fryzjera, chętnie uczestniczą w praktycznej części kursu. Beneficjentki zwiększają swoją wiedzę na temat właściwej pielęgnacji, stylizacji i farbowania włosów. Przy wyborze rodzaju kwalifikacyjnego kursu zawodowego brane były pod uwagę  potrzeby oraz zainteresowania uczestniczek.  Doradca zawodowy podczas indywidualnych spotkań określił predyspozycje zawodowe beneficjentek.

Każde następne zajęcia zarówno praktyczne, jak i teoretyczne mają na celu jak najlepsze przygotowanie przyszłych fryzjerek do wykonywania zawodu.

Uzyskane umiejętności, nabyte podczas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego zwiększą szanse na odnalezienie się na obecnym rynku pracy.

 

INAK2 Beneficjentki projektu podczas zajęć praktycznych.

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007