OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

AKCJA ZIMA W TORUŃSKIM CENTRUM ZAKOŃCZONA

Jak co roku toruńskie Centrum włączyło się realizację przedsięwzięć dla młodzieży w trakcie ferii zimowych zorientowanej na aktywny wypoczynek połączony z rozwojem osobistym.

W dniach 12-16 lutego 2018 roku w Toruniu zrealizowano autorski program rynku pracy „Dobry Start – czyli jak zaplanować swoją karierę zawodową”. Osoby uczestniczące w zajęciach zapoznały się z mechanizmami regulującymi rynek pracy oraz nauczyły się, jak poprawnie konstruować dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny). Harmonogram spotkań obejmował cykl zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych MCIZ Toruń oraz zaproszonych do współpracy gości. W program włączono także doradców zawodowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, którzy  poprowadzili zajęcia z zakresu coachingu i warsztaty motywacyjne. Ponadto zorganizowana została giełda pracy, w trakcie której Anna Wysocka - pośrednik pracy MBP w Toruniu, przedstawiła aktualne oferty pracy dostępne w Toruniu oraz dokonała przedstawienia możliwości zatrudnienia na rynku krajowym i zagranicznym. W giełdzie udział wzięli również przedstawiciele pracodawców. Uczestnicy programu odbyli także symulacje rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą, które przeprowadził specjalista ds. rekrutacji reprezentujący firmę SEITO Polska Sp. z o. o. Na zakończenie o możliwościach kariery w placówkach bankowych opowiedziały przedstawicielki Banku Zachodniego WBK, a uczestnikom wręczone zostały pamiątkowe certyfikaty oraz upominki przygotowane przez sponsorów.

MCK w Brodnicy zorganizowało warsztaty oraz porady indywidualne dla młodzieży uczącej się i poszukującej pracy. Warsztaty odbyły się w ramach autorskiego programu rynku pracy doradcy zawodowego pt. „Wybieram zawód”. W programie w dniach 12-14 lutego br. brało udział 10 uczniów klasy trzeciej Gimnazjum Zespołu Szkół w Górznie. Celem programu była pomoc młodzieży uczącej się w świadomym planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Podczas cyklu zajęć grupowych z doradcą zawodowym Grażyną Moszczyńską młodzież rozpoznawała swoje zainteresowania, umiejętności i zdolności oraz określiła swoje predyspozycje zawodowe. Następnie zapoznała się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych powiatu brodnickiego oraz lokalnym i krajowym rynkiem pracy. Bardzo ważnym tematem był świat zawodów, dzięki któremu uczniowie poznali zawody przyszłości i nowe profesje wchodzące na rynek pracy. W drugim tygodniu ferii doradca zawodowy MCK przeprowadził zajęcia pod hasłem „Dla każdego coś dobrego” w Klubie Aktywności Lokalnej w Brodnicy oraz dla uczestników 2-1 Hufca Pracy organizując gry, zabawy i ćwiczenia rozwijające twórcze i kreatywne myślenie oraz  przygotowujące do wejścia na rynek pracy. Z porad indywidualnych skorzystała młodzież ucząca się i poszukująca pracy a dotyczyły one pomocy w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i metod poszukiwania pracy.

Drugi tydzień ferii upłynął równie atrakcyjnie. W dniach 19 – 23 lutego 2018 roku w MCK w Chełmnie realizowany był autorski program „Fryzjerstwo i kosmetologia na rynku pracy z elementami dietetyki i żywienia”. Jednym z elementów każdego dnia programu były zajęcia z doradcami zawodowymi MCIZ Toruń. Obejmowały one integrację, poznanie predyspozycji zawodowych, rozwój kompetencji miękkich i analizę oferty lokalnych szkół. Młodzież miała także okazję poznać zawód kosmetyczki i dietetyka. Uczestniczki, wraz z pośrednikiem pracy MCK Chełmno, odwiedziły kilka chełmińskich zakładów kosmetycznych, a w siedzibie MCK uczestniczyły w warsztatach z dietetykiem.  Dodatkową atrakcją było spotkanie z właścicielem jednego z chełmińskich hoteli, który omówił kwestię układania zrównoważonego menu oraz obsługę klienta pod kątem żywienia. Ostatniego dnia programu zajęcia zorganizowała pośrednik pracy Magdalena Mrozek, obejmowały one rejestrację w bazie klientów MCK, omówienie lokalnego rynku pracy, przedstawienie aktualnych ofert pracy oraz analizę oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Podobnie było w Grudziądzu, gdzie tamtejszy doradca zawodowy zrealizował program „Schodami do celu. Zaplanuj swoją przyszłość” dedykowany uczestnikom różnego typu szkół. Warsztaty przygotowano pod kątem  zdobywania wiedzy na temat zawodów oraz kariery zawodowej. Liczne gry, zabawy, testy, burza mózgów uatrakcyjniły program. Zróżnicowany przedział wiekowy pozwolił na wymianę zdań oraz wiedzy na temat planowania rozwoju zawodowego. Kolejne spotkania i programy zaplanowano na Akcję Lato.

tor3 Doradca zawodowy MCK Brodnica w trakcie zajęć w Klubie Aktywności Lokalnej.
tor1 Doradcy zawodowi z MCIZ w Toruniu omawiają zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
tor2 Pracownicy CIiPKZ WUP Toruń prowadzący warsztaty motywacyjne.
tor4 Uczestnicy 2-1 HP rozwiązują ćwiczenie z przedsiębiorczości.
tor5 W trakcie zajęć z przedstawicielem firmy AVON w Górznie.
tor6 Zajęcia integracyjne w MCK Chełmno.
tor8 Uczestniczki programu w MCK Grudziądz prezentują swoją pracę.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007