OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

AKTYWIZACJA ZA MURAMI ZAKŁADU KARNEGO NR 2 W GRUDZIĄDZU

W dniu 2 lutego 2018 roku zakończyły się kolejne zajęcia aktywizacyjne z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Grudziądzu.

Celem warsztatów jest zwiększenie efektywności przygotowania osadzonych mężczyzn do podjęcia zatrudnienia oraz powrotu na rynek pracy po zakończeniu przez nich odbywania kary pozbawienia wolności.

Uczestnicy zajęć mieli okazję zdobyć aktualną wiedzę o rynku pracy, przygotować się do samodzielnego i efektywnego poszukiwania pracy oraz zapoznać się z sposobami zdobywania informacji o ofertach pracy w mediach. W trakcie zajęć każdy z uczestników napisał własny życiorys zawodowy oraz list motywacyjny. Nie zabrakło również tematów związanych z komunikacją interpersonalną czy autoprezentacją. Doradca zawodowy zwróciła również uwagę na podstawowe zasady, którymi należy kierować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zajęcia aktywizacyjne uświadomiły skazanym, jak wielką wartością w życiu każdego człowieka jest praca, która w ich przypadku umożliwia readaptację zarówno społeczną, jak i zawodową.

WIEZ  

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007