OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

AKTYWNIE NA RYNKU PRACY

W dniach od 12 do 14 lutego w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku odbyły  się warsztaty  z osobami bezrobotnymi.

Spotkania te dotyczyły analizy swoich umiejętności, planowania kariery zawodowej i skutecznego poszukiwania pracy. Doradca podczas zajęć planowała wraz z klientami sposób postępowania, omawiała pojedyncze kroki, jakie należy podjąć aby osiągnąć cel. Nabycie umiejętności wyboru zawodu, miejsca pracy, planowania swojej drogi zawodowej są inwestycją w  rozwój zasobów ludzkich, w przyszłości potencjału naszego rynku pracy.

Młodzi ludzie uświadomili sobie, że jeżeli będą wiedzieć co potrafią i w jakich zawodach mogą się realizować, to będą w stanie określić kierunek, w którym powinni podążać. Zajęcia z młodzieżą w MCIZ  były poświęcone, również przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Wszystkie te elementy  ułatwią im przygotowanie kompleksowych długoterminowych planów kariery, co w konsekwencji doprowadzi do znalezienia zatrudnienia w wymarzonym zawodzie

Spotkania te to etapy pracy nad Indywidualnym Projektem Kariery. Młodzież bardzo chętnie wykonywała ćwiczenia zawarte w programie portfolio oraz testy samooceny i osobowości, które są pomocne w diagnozowaniu barier psychologicznych utrudniających planowanie ścieżki edukacyjnej lub zawodowej.

Poszukujący pracy, aby odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy muszą najpierw nauczyć się oceniać samego siebie w odniesieniu do swoich zdolności, umiejętności i wiedzy.

WLOAKT Uczestnicy spotkania z doradcą zawodowym MCIZ we Włocławku

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007