OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

W BRODNICY ZDOBYWAJĄ NOWE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brodnicy trwają dodatkowe kursy i szkolenia zaplanowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

26 lutego br. rozpoczął się kurs języka angielskiego w którym uczestniczy dwanaście osób biernych zawodowo. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy przez pracodawców. Prowadzi go Szkoła Języków Obcych VOGELSCHULE z Brodnicy. Kurs językowy będzie trwał 80 godzin a jego celem jest dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku angielskim, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Szkolenie zakończy się egzaminem potwierdzającym zdobycie kompetencji językowych. Dobór osób na poszczególne kursy był wynikiem określenia przez doradcę zawodowego MCK indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu. Uczestnikom zajęć przysługuje poczęstunek na zajęciach, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

ANG2 Podczas kursu językowego.
ANG1  

.GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007