OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 












Aktualności

DORADZTWO ZAWODOWE W CHOCENIU

W dniu 11 lutego 2019 roku uczestnicy włocławskiego Hufca Pracy, kształcący się w klasie I Społecznej Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia w Choceniu wzięli udział w zajęciach z doradcą zawodowym.

Pani Jolanta Wastowska z włocławskiego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP poprowadziła zajęcia na temat preferencji zawodowych.  Spotkanie to było pierwszym etapem pracy nad Indywidualnym Projektem Kariery.  Uczestnicy zajęcia rozpoczęli od analizy swoich umiejętności, predyspozycji i preferencji zawodowych. Ponad to przy  pomocy doradcy starali się określić swoje zdolności, cechy osobowości, które są niezbędne w planowaniu kariery zawodowej i w poszukiwaniu pracy. Młodzi ludzie bardzo chętnie wykonywali ćwiczenia zawarte w programie portfolio oraz testy samooceny i osobowości, które są pomocne w diagnozowaniu barier utrudniających planowanie ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. Uczestnicy zajęć uświadomili sobie, ze jeżeli będą wiedzieć co potrafią i w jakich zawodach mogą się realizować to będą w stanie określić kierunek, w którym powinni podążać  a następnie zaplanować działania związane ze swoim rozwojem zawodowym. Zajęcia miały na celu uświadomienie młodzieży, że odpowiednie planowanie dalszej edukacji i wybór zawodu to niezwykle istotna decyzja życiowa, niosąca za sobą określone konsekwencje. Młodzież chętnie uczestniczyła w ćwiczeniach dających możliwość rozpoznania własnych wartości, mocnych stron i umiejętności. Predyspozycje i preferencje zawodowe skonfrontowano z potrzebami lokalnego rynku pracy, wiedzą o zawodach i osobistymi przekonaniami uczniów.

CHOC2 CHOC1
CHOC3  
   
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007