OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

CO MUSISZ WIEDZIEĆ ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ?

W dniu 5 lutego 2018 roku doradca zawodowy MCK Grudziądz razem z pośrednikiem pracy PPP Grudziądz odwiedziły klasy kończące w tym roku gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5.

Tematyka spotkań dotyczyła pracownika młodocianego oraz związanych z tym praw i obowiązków wynikających z podpisania umowy. Młodzież nie miała pojęcia o zagrożeniach, które mogą spotkać na swej zawodowej drodze. Uczniowie dopytywali o prace, które mogą wykonywać jako osoby nieletnie. Podczas pogadanki dowiedzieli się o konsekwencjach wynikających z braku umowy i krokach jakie mogą podjąć, gdy pracodawca nie wywiąże się z obiecanych, nawet ustnych, zobowiązań. Młodzież dowiedziała się o możliwości skorzystania z usług Państwowej Inspekcji Pracy w Grudziądzu oraz skorzystania z ofert zamieszczanych w Punkcie Pośrednictwa Pracy. Doradca zawodowy uczulił przyszłych młodocianych pracowników na szczegóły umów zawieranych pomiędzy pracodawcą a nimi.

Spotkania zaowocowały indywidualnymi zapytaniami o możliwość zatrudnienia oraz zaproszeniem osób chętnych do udziału w warsztatach w MCK w czasie trwania ferii zimowych.

PRAC1 Młodzież podczas prezentacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007