OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

CZAS NA DECYZJE ZAWODOWE

Dnia 2 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy pośrednik pracy z bydgoskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży poprowadziła zajęcia na temat edukacji i przyszłości zawodowej.

Celem głównym było przygotowanie młodzieży do podejmowania decyzji w zakresie aktywności i rozwoju w oparciu o testy predyspozycji zawodowych, umiejętności i doświadczenia.

Na początku spotkania wyjaśnione zostały pojęcia doradztwa i przedsiębiorczości. Następnie, wykonywano ćwiczenie, podczas którego młodzież miała okazję do weryfikacji posiadanych wiadomości na temat swojej kreatywności i zaradności. Określone obszary stały się tematem do dalszych rozważań.

Podczas kolejnego ćwiczenia młodzież określiła własne umiejętności oraz plany na przyszłość. Pośrednik pracy podkreśliła, iż dokładne określenie własnych zalet i analiza zdobytego doświadczenia mogą stać się ważnym elementem przy planowaniu przyszłości. Na konkretnym przykładzie ucznia kończącego szkołę średnią wyznaczone zostały kierunki dalszego rozwoju.  Na koniec pośrednik pracy przypomniała o możliwości korzystania ze wsparcia doradców zawodowych CEiPM. Zainteresowani zdobywaniem doświadczenia zawodowego przez wykonywanie prac krótkoterminowych uzupełnili ankiety do Młodzieżowego Biura Pracy.

CZAS1 Pośrednik pracy/asystent EURES podczas omawiania roli doradztwa zawodowego w podejmowaniu decyzji zawodowych.
CZAS2 Młodzież podczas wykonywania ćwiczenia.
   
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007