OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ZAJĘCIA Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA DEPRESJI W BRODNICY

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brodnicy trwają grupowe zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.

Dwudziestu beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” bierze udział w grupowych zajęciach z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. Podczas dziesięciogodzinnych zajęć dwie grupy młodzieży biernych zawodowo uświadamia sobie, jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki i co jest jej przyczyną. Beneficjenci projektu także poznają sposoby diagnozy depresji i metody jej zapobiegania. Ze względu na sytuację życiową, w jakiej znajdują się uczestnicy projektu, są oni szczególnie podatni na przygnębienie, zniechęcenie oraz poczucie braku sensu a to wszystko utrudnia a nawet uniemożliwia właściwe zaprezentowanie się dobrze potencjalnemu pracodawcy. Młodzi ludzie poznają również instytucje do których można się zwrócić o pomoc.

W okresie uczestnictwa w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia uczestnikom przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie w trakcie zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu na warsztaty.

DEP1 Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” podczas zajęć z psychologiem panią Magdaleną Markowską.
DEP2  

 

GWARANCJE

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007