Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WE WŁOCŁAWKU DOKARMIALI ZWIERZYNĘ LEŚNĄ

W dniu 25 stycznia 2017r. przedstawiciele Rady Młodzieży udali się do Nadleśnictwa Włocławek celem przekazania naturalnego pokarmu dla dzikich zwierząt - soczystej karmy, buraków i marchwi - by zwierzęta mogły uzupełniać niedobory wody.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach inicjatywy samorządowej „Misja PRZYRODA” realizowanej na podstawie porozumienia o współpracy Hufca Pracy z Nadleśnictwem. Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla leśnych zwierząt. Gruba warstwa śniegu i lód utrudniają zwierzętom dostęp do naturalnego pokarmu i wody. Dlatego uczestnicy włocławskiego Hufca pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę. Przedsięwzięcie to miało na celu pogłębianie wiedzy na temat potrzeb zwierząt w teorii i praktyce, zwiększenie empatii. Ponadto kontakty ze zwierzętami sprzyjają rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu młodzieży. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia, a w tym realizowanej inicjatywy było zbliżenie do świata przyrody poprzez poznawanie go, dostrzeganie jego piękna, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia z przyrodą.

Uczestnicy przedsięwzięcia, a w tym realizatorzy włocławskiej inicjatywy „Misja PRZYRODA” mieli możliwość promocji działań samorządowych podejmowanych przy współpracy z Nadleśnictwem Włocławek w telewizji lokalnej CW24.

N1 Naturalny pokarm dla zwierzyny leśnej przywieziony do Nadleśnictwa.
N2 Dokarmianie ptaków ziarnem.
N4 Nagranie z uczestnikami dla telewizji lokalnej CW24.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007