OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu  6 lutego wzięli udział w zajęciach  z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

W ramach obchodów młodzież wzięła udział w zajęciach w świetlicy środowiskowej ŚHP, apelu  w ZE „BLOK”  oraz przygotowała podczas zajęć koła plastycznego gazetkę informacyjną dla mieszkańców internatu toruńskiego hufca.

Celem przedsięwzięcia była przede wszystkim profilaktyka,  propagowanie działań w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Podczas zajęć uczestnicy wykazali się dużym zainteresowaniem oraz  zaangażowaniem. Pracując w grupach dyskutowali na temat zagrożeń na jakie są narażeni w cyberprzestrzeni i jak na nie reagować. Prelekcja dotyczyła również szacunku, który jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby, również w sieci. Korzystając z Internetu "z głową" budujemy własną reputację, ale również mamy bezpośredni wpływ na ochronę swoich danych osobowych. Wykorzystując Internet do komunikacji, należy to robić bardzo ostrożnie. Zajęcia zakończyły się opracowaniem zasad bezpieczeństwa w internecie a także zestawieniem informacji o miejscach świadczących pomoc w sytuacjach cyber zagrożeń.

INT4 Młodzież prezentująca gazetkę informacyjną w internacie 2-4 ŚHP.
INT1 Uczestnicy podczas apelu w ZE „BLOK”.
INT6 Komendant Wojewódzki OHP Pani Małgorzata Taranowicz z uczestnikami 2-4 ŚHP podczas przygotowania gazetki w ramach DBI.
INT7 Zajęcia w świetlicy 2-4 ŚHP w ramach DBI.
   

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007