OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GIMNAZJALIŚCI PODCZAS FERII POZNAJĄ ZAWODY

10 lutego br. doradca zawodowy bydgoskiego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadził zajęcia zawodoznawcze z uczniami Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy, biorącymi udział w półkoloniach organizowanych przez ich macierzystą szkołę.

Spotkanie odbyło się w ramach prowadzonej przez CEiPM Akcji „Zima”. Celem było przybliżenie uczniom aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz wskazanie czynników mających wpływ na trafne decyzje o kierunku dalszej nauki po ukończeniu gimnazjum.  Uczestnicy zajęć otrzymali informacje o źródłach, z których można czerpać kompletne i aktualne wiadomości dotyczące kierunków nauki, wymagań i specyfiki pracy na konkretnych stanowiskach. Wskazano również portal „dokariery.pl” jako pomoc w planowaniu przyszłości zawodowej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ulotki o zawodach z wykazem kwalifikacji, predyspozycji i form kształcenia przygotowujących do wykonywania określonych czynności zawodowych. Osobną częścią było zapoznanie z tendencjami rynku pracy i wskazanie obszarów zawodowych, które postrzegane są jako najbardziej przyszłościowe.Uczniowie otrzymali materiały dotyczące wsparcia, jakie mogą uzyskać od specjalistów pracujących w OHP w zakresie przygotowania do wejścia na rynek pracy. Zostali również zaproszeni do kontaktu z doradcami zawodowymi w przypadku wątpliwości związanych podejmowaniem decyzji dotyczących kontynuacji kształcenia.

MCIZ2 Doradca zawodowy omawia ulotki i materiały zawodoznawcze rozpowszechniane przez OHP
MCIZ1 Uczniowie podczas projekcji filmu przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej dotyczącego określania zainteresowań zawodowych

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007