OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY  „ AKCJA AKTYWIZACJA – YEI ”  W ŚWIECIU

W ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w  Młodzieżowym Centrum Kariery w Świeciu dziesięć osób w wieku 18 – 24 z grupy NEET  rozpoczęła wsparcia z zakresu pośrednictwa pracy. Młodzież została zaproszona na indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy dotyczące między innymi  organizacji staży zawodowych.

Spotkania te mają na celu udzielenie pomocy uczestnikom w uzyskaniu stażu zgodnego z ich kwalifikacjami, preferencjami, umiejętnościami oraz wymaganiami. Uczestnicy są informowani o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, a także otrzymują informację o przysługującym im prawach i obowiązkach podczas staży zawodowych. W ramach projektu „ Akcja aktywizacja – YEI”.  Dzięki wsparciu poprzez indywidualne spotkania uczestnicy projektu wspólnie z pośrednikiem pracy określają preferencje w wyborze miejsca organizacji stażu zawodowego.

Do tej pory w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” w Świeciu  młodzież uczestniczyła w zajęciach z doradcą zawodowym tworząc Indywidualne Plany Kariery, przeprowadzono również  grupowe warsztaty z psychologiem. Dla trzech uczestników rozpoczął się kurs prawa jazdy kat. B.

Projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany jest na terenie całego kraju w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

ind2(1) Uczestnik projektu „Akcja aktywizacja – YEI” w trakcie spotkania z pośrednikiem pracy
   

 

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007