OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KADRA NA SZKOLENIU WE WŁOSZECH

W dniach 9-15 lutego wychowawczynie Hufca Pracy w Brodnicy oraz doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu uczestniczyły w międzynarodowym seminarium „NET-OR-NEET”, którego tematem było zapobieganie przedwczesnemu wypadaniu młodzieży z systemu edukacji (ESL - Early School Leaving).

Uczestnicy spotkania przyjechali z ośmiu krajów europejskich (Włochy, Polska, Albania, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Francja, Czarnogóra), reprezentowali dziesięć  organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących się problemami młodzieży. Monika Kosiorowska, Magdalena Golubska i Iwona Meller z Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP były jedynymi reprezentantkami naszego kraju. Zajęcia były okazją do dzieleniem się dobrymi praktykami oraz doświadczeniami z zakresu działań i poprawy jakość pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi nieukończeniem szkoły.

Seminarium miało na celu ukazanie, jak ważna w prewencji ESL jest współpraca pomiędzy osobami i organizacjami zajmującymi się tym problemem, tworzenie tzw. sieci z rodzicami, szkołą, jednostkami państwowymi (m.in. pomoc społeczna, policja), specjalistami m.in. psycholog, pedagog), pracodawcami, organizacjami młodzieżowymi i NGO. Należy tę sieć rozwijać, wzmacniać, pracować nad efektywnością jej działania, aby jak najlepiej i najpełniej pomóc zagubionym młodym ludziom.

Podczas międzynarodowego spotkania uczestnicy omawiali konkretne przypadki wymagające interwencji, omawiali specyfikę działania swoich organizacji, przytaczali przykłady mniej lub bardziej efektywnych działań i dyskutowali nad możliwościami poprawy swojej pracy, aby jeszcze skuteczniej wypełniać swoje obowiązki.

Seminarium odbyło się w niewielkim mieście Sandrigo położonym w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Vicenza. Uczestników gościła organizacja non-profit Cooperativa Margherita, zajmująca się problematyką dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych. Efekty kilkudniowej pracy zaprezentowane zostały lokalnym władzom Sandrigo i władzom regionu na oficjalnym spotkaniu.

seminarium3 Iwona Meller, Magdalena Golubska i Monika Kosiorowska podczas przygotowań do wieczoru międzynarodowego
seminarium1 Do udziału w seminarium zaproszono przedstawicieli ośmiu krajów europejskich
seminarium2 Warsztaty na temat budowania sieci współpracy
seminarium4 Zajęcia z uczniami szkoły podstawowej w Sandrigo
seminarium5 Prezentacja działań zapobiegających przedwczesnemu wypadaniu młodzieży z systemu edukacji
seminarium6 Praca w grupach
   

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007