OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KONKURS ECAM W BYDGOSZCZY

Dnia 20 lutego 2017 nastąpiło uroczyste wręczenie nagród w konkursie zorganizowanym przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy na plakat promujący portal www.dokariery.pl  oraz  www.ecam.ohp.pl.

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja portalu, rozpowszechnianie wiedzy na temat źródeł informacji o jednostkach i działalności  OHP oraz zachęcenie młodzieży do prezentowania swoich umiejętności twórczych. Konkurs skierowany był do młodzieży w wieku 15-25 lat. Do organizatora wpłynęło 45 prac, które po sprawdzeniu wymogów formalnych zostały poddane dalszej weryfikacji przez komisję konkursową. Oceniano zgodność pracy z tematem, oryginalność pomysłu, ekspresję przekazu oraz trafność zawartych informacji. Wyłoniono 3 laureatów: I miejsce zajęła Róża Siemion z Nakła, II miejsce – Julia Karczewska z Nakła, III miejsce – Jakub Steinborn z Nowego. Zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Spośród zgłoszonych prac dodatkowo wyróżniono upominkami 14 osób. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Zachęcamy do odwiedzania serwisu ECAM  i aktywności w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez jednostki OHP.

KON1 Nakło - laureatki I i II miejsca.
KON2 Nowe - laureat III Miejsca w konkursie.
KON3 Autorzy wyróżnionych prac w konkursie wraz z doradcą zawodowym z MCK Świecie (pierwsza z prawej)
KON4 Prace zgłoszone do konkursu

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007