OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURS ECDL ROZPOCZĘTY

We włocławskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, uczestnicy projektu „Akcja aktywizacja - YEI”  realizują kolejne zajęcia, którym jest certyfikowany kurs ECDL.

W kursie bierze udział grupa młodzieży w wieku od 18-24 lat, pochodząca z różnych środowisk. Są to uczestnicy, którzy w kwestionariuszach  uzgodnień form wsparcia w ramach projektu „Akcja aktywizacja - YEI”,  wskazali powyższy kurs, jako zajęcia w których chcieliby uczestniczyć. Kończąc  kurs ECDL, uczestnicy nabędą  umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego, ponadto młodzież będzie umiała korzystać z edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych oraz formatowania. Każdy uczestnik posiądzie umiejętność używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz korzystania  z sieci informatycznych. Firma szkoląca zapewniła każdemu uczestnikowi kursu ECDL podręcznik metodyczny, płytę multimedialną do samodzielnej nauki, pendrive oraz materiały piśmienne.

Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności. Po pozytywnie zdanym egzaminie z każdego modułu, beneficjenci otrzymają certyfikat potwierdzający zdobyte przez nich kompetencje zgodne ze standardem European Computer Driving Licence.

ECWLO1 Beneficjenci projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” podczas pierwszych zajęć kursu komputerowego ECDL.

 

obudz

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007