OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURS KOMPUTEROWY W BRODNICY

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brodnicy trwają zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

W dniach od 12 do 15 lutego 2018 roku osiem osób biernych zawodowo uczestniczyło w grupowych zajęciach z zakresu obsługi programów komputerowych. Dobór osób na w/w kurs był wynikiem określenia przez doradcę zawodowego MCK indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu. Kurs obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych a jego celem było dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera oraz nauka obsługi konkretnych programów. Młodzież mogła spośród następujących programów: graficzna obróbka zdjęć, tworzenie prostych stron internetowych, media społecznościowe i ich wykorzystywanie w procesie poszukiwania pracy oraz kwestie praw autorskich itp. Na zakończenie każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji komputerowych. Zanim jednak zostaną wręczone certyfikaty młodzież wykona test w formie pisemnej sprawdzający nabyte kwalifikacje cyfrowe.

KOMP1 Sylwia Fila przygotowuje młodzież do zdobycia kwalifikacji cyfrowych.

 

GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007