OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURS PRAWA JAZDY W INOWROCŁAWIU

W dniu 5 lutego 2018 roku rozpoczęła się część teoretyczna kursu prawa jazdy kat. „B” dla ośmiu uczestników projektu „Od Szkolenia do Zatrudnienia – YEI” realizowanego w  Młodzieżowym Centrum Kariery oraz Hufcu Pracy w Inowrocławiu.

Szkolenie teoretyczne będzie obejmowało 30 godzin lekcyjnych i przeprowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, w zakresie podstaw kierowania pojazdem  i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązków i praw kierującego pojazdem oraz naukę udzielania pierwszej pomocy.

Doświadczony instruktor prowadzący wykłady omówi wszystkie istotne zagadnienia, aby uczestnicy wyposażeni w wiedzę teoretyczną mogli rozpocząć szkolenie praktyczne. Składające się na kurs prawa jazdy kat. „B” dwa bloki szkoleniowe- teoretyczny i praktyczny zakończą się egzaminem wewnętrznym, a jego pozytywny wynik umożliwi złożenie dokumentacji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i przystąpienie do egzaminu państwowego.

Zdobycie prawa jazdy kat „B” podniesie kwalifikacje każdego z uczestników i zwiększy ich szanse na lokalnym rynku pracy.

PRAW1 Zajęcia teoretyczne podczas kursu prawa jazdy kat. B

 

GWARANCJE

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007