OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURSY ZAWODOWE W ŚWIECIU - PROJEKT „AKCJA AKTYWIZACJA - YEI”

W ramach projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w  Młodzieżowym Centrum Kariery w Świeciu dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku 18 – 24 lata rozpoczęła kursy zawodowe.

Szkolenia zawodowe mają na celu zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia uczestników po zakończeniu projektu. W Świeciu odbywają się one w zawodach: pracownik magazynu z obsługą komputerowych programów magazynowych oraz kas fiskalnych, magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowych oraz obsługą kas fiskalnych, a także pracownik biurowy z elementami kadr i płac oraz marketingu. Oferowana forma wsparcia w projekcie jest okazją do zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przez osoby młode. W trakcie zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane między innymi z: funkcjonowaniem magazynów, zasadami funkcjonowania i obsługą kas fiskalnych oraz wózków jezdniowych, a także prawem pracy, organizacją czasu pracy i pracy biurowej oraz marketingiem internetowym. Na wybór szkoleń zawodowych wpłynęły predyspozycje zawodowe młodzieży, określone podczas indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, jak i potrzeby lokalnego rynku pracy.

Ponadto w projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” w Świeciu  młodzież uczestniczyła w zajęciach z doradcą zawodowym, grupowych i indywidulanych spotkaniach z psychologiem oraz indywidualnym pośrednictwie pracy. Dodatkowo rozpoczęły się zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, a trójka osób uczestniczy w kursie prawa jazdy kategorii B.

Projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany jest na terenie całego kraju w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

aa1 Prowadząca przedstawiająca zagadnienia.
aa3 Prowadzący kurs magazyniera.
   

 

obudz

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007