OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

Z WIZYTĄ W LEŚNICZÓWCE

We wtorek 21 lutego uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu udali się do grudziądzkiego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach cyklu zajęć edukacyjno – profilaktycznych.

Spotkanie w formie prelekcji oraz warsztatów, prowadzone było przez leśniczego pana Mateusza Cieślakiewicz. Podczas prelekcji uczestnicy dowiedzieli się m. in. jakie są zasady dokarmiania zwierząt leśnych, co to jest paśnik i lizawka, jaką karmę i z jaką częstotliwością wykładamy w paśnikach oraz jak prawidłowo dokarmiać ptaki. Leśniczy omówił także i pokazał jakie są różnice w porożach danieli, jeleni i saren. Warsztaty zakończył spacer po terenie Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie na uczestników czekał test z wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Zajęcia stanowiły wstęp do cyklu pieszych rajdów w terenie pod tytułem „Spacer z leśniczym”, które odbędą się 28 lutego. Uczestnicy zostali także zaproszeni przez leśniczego na udział we wspólnym sadzeniu lasu w kwietniu.

LES3 Pamiątkowe zdjęcie z leśniczym.
LES1 Uczestnicy podczas prelekcji z leśniczym panem Mateuszem Cieślakiewicz.
LES2 Test z wiedzy ekologicznej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007