OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

NA TARGACH PRACY I EDUKACJI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

 Dnia 7 lutego 2018 roku na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim odbyły się Targi Pracy i Edukacji „Twoja przyszłość w Twoim regionie”, podczas których swoje stoisko wystawiło bydgoskie CEiPM.

Była to już trzecia edycja tego typu imprez na terenie powiatu. Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim oraz Powiatowy Urząd Pracy w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. Wagę imprezy podkreślała obecność licznie zgromadzonych przedstawicieli samorządów lokalnych i urzędów państwowych. Celem targów było spotkanie osób poszukujących pracy z pracodawcami z terenu powiatu. Natomiast młodzież ucząca się miała okazję do poznania wymagań i oczekiwań pracodawców oraz tendencji rozwojowych lokalnego rynku pracy. Wśród wystawców dominowały zakłady pracy oraz lokalne firmy, działające na rynkach międzynarodowych, dlatego dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane przez doradców zawodowych MCIZ Bydgoszcz materiały dotyczące usług EURES obejmujących pośrednictwo pracy zagranicą. Promowano również portal dokariery.pl  jako kompletne wsparcie osób młodych wchodzących na rynek pracy. Dla doradców zawodowych targi były dodatkową okazją do promowania swoich usług skierowanych do młodzieży planującej dalsze kierunki kształcenia. Młodzież otrzymała niezbędne informacje dotyczące działalności Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy, informowano o kursach, szkoleniach, ofertach pracy MBP. Ponadto doradcy nawiązali wiele nowych kontaktów z przedstawicielami lokalnych szkół, przedstawiając ofertę zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego. Promowano także zajęcia z przedsiębiorczości oraz możliwość przeprowadzenia testów zawodoznawczych, w tym KZZ. Osoby odwiedzające stoisko zdobyły niezbędne informacje w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, redagowania dokumentów aplikacyjnych oraz możliwości kształcenia na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

TAR1 Doradca zawodowy przestawia ofertę Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007