OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ

22 lutego 2017 roku we włocławskim  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży zakończył się cykl trzydniowych zajęć, których  odbiorcami były osoby bezrobotne, mające trudności w odnalezieniu się na rynku pracy.

Warsztaty te miały na celu analizę własnych umiejętności, planowanie kariery zawodowej i zapoznanie ze skutecznymi formami poszukiwania pracy, pobudzenie i zmotywowanie bezrobotnych do aktywniejszej postawy w poszukiwaniu zatrudnienia oraz wyposażenie w niezbędne w tym zakresie wiadomości i umiejętności. Ponadto służyły one uświadomieniu bezrobotnym, jak ważną rolą w znalezieniu zatrudnienia jest nie tylko znajomość rynku pracy i zmian jakie zachodzących we współczesnym świeci, lecz przede wszystkim dobra znajomość samego siebie, swoich predyspozycji  i zainteresowań  zawodowych. Równie istotne było budowanie poczucia własnej wartości, samoakceptacji, umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych oraz znajomość zasad przeprowadzania procesu rekrutacyjnego. W trakcie trzydniowych spotkań uczestnicy zdobywali  nie tylko wiedzę teoretyczną oraz rozwijali umiejętności praktyczne  przydatne w efektywnym poszukiwaniu pracy. Spotkania były też okazją do wymiany doświadczeń w poszukiwaniu zatrudnienia.

Na zakończenie młodzież spotkała się z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku  w celu zapoznania się z prawami i obowiązkami bezrobotnych wynikającymi z Ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy.

PLKAR1 Uczestnicy warsztatów podczas zajęć.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007