OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PODJĘCIE DECYZJI NIE MUSI BYĆ TRUDNE

Podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej nie musi być wcale trudnym zadaniem, pod warunkiem, że znamy siebie, swoje mocne i słabe strony, cechy, zdolności, umiejętności oraz prawidłowo określiliśmy swoje preferencje zawodowe. Z takim przesłaniem w dniach 14 oraz 21 lutego 2019 roku pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Nakle przeprowadzili cykl spotkań dla młodzieży trzeciej klasy gimnazjum.

Pierwsza część zajęć dotyczyła przede wszystkim poznawania siebie, określenia kompetencji kluczowych, umiejętności twardych i miękkich, a także analizy typów osobowości. Jest to niezwykle ważne, aby w przyszłości móc odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy, gdyż każde stanowisko charakteryzuje się określonymi wymaganiami. Młodzież wykonała kilka ćwiczeń, które miały ułatwić im ocenę własnej osoby.

Kolejne zajęcia miały na celu określenie predyspozycji zawodowych każdego  z  uczestników, którzy dokonali próby określenia zawodów, w których mogliby najlepiej się sprawdzić. Podsumowaniem było poznanie grup zawodowych: człowiek-człowiek, człowiek-technika, człowiek-przyroda, człowiek-obraz artystyczny, które zostały scharakteryzowane. Przedstawione opisy poszczególnych grup pozwoliły dokładniej poznać wymagania w poszczególnych zawodach,  a następnie porównać je ze „swoim obrazem”. Tematyka spotkania zachęciła młodzież do refleksji na temat obszarów własnej kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości.

Pracownicy wspólnie w młodzieżą zaplanowali kolejne spotkanie, którego tematem będzie prezentacja wybranych profesji, zawodów przyszłości, a także zapoznanie z warunkami, środowiskiem i charakterem pracy w poszczególnych branżach zawodowych. Podczas zajęć zachęcano również do korzystania z bogatych zasobów strony www.dokariery.pl.

POD3 POD1
POD2 POD4

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007