OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

POZNAWANIE, PLANOWANIE,  ROZWÓJ, KARIERA ZAWODOWA

7 lutego 2017 roku zakończył się trzydniowy cykl warsztatów dla osób bezrobotnych. Organizatorem zajęć było Mobilne Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku.

Warsztaty te miały na celu analizę własnych umiejętności, planowanie kariery zawodowej i zapoznanie się ze skutecznymi formami poszukiwania pracy. Doradcy zawodowi starali się nakreślić młodzieży drogę do uzyskania pracy,  począwszy od określenia predyspozycji i preferencji zawodowych, mocnych i słabych stron, poprzez zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz  przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Ważnym  elementem spotkania było omówienia  zmian zachodzących we współczesnym świecie, które powinny wpływać na gotowość do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak również zmian w sposobie myślenia, np. w kwestiach mobilności czy innowacyjności.  Bezrobotni zapoznali się  z zasadami sporządzania  Portfolio Europass, czyli z możliwościami przedstawienia swoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w taki sposób, aby były one czytelne nie tylko w języku ojczystym ale także w całej Europie. Doradcy z MCIZ zapoznali również uczestników z zasadami przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz  możliwościami pozyskania środków na własną działalność gospodarczą.

Na zakończenie młodzież miała możliwość spotkania się z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku i zapoznania się z prawami i obowiązkami bezrobotnych i poszukujących pracy wynikającymi z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

POZN1 Uczestnicy warsztatów z doradcą zawodowym.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007