OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

REALIZACJA PROJEKTU W RADZIEJOWIE

Od dnia 12 lutego br. beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Radziejowie uczestniczą w kolejnych formach wsparcia. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W dniu 12 lutego rozpoczęły się 30-godzinne zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych podczas, których obejmować będą zakres podstawowej wiedzy obsługi komputera i nauki konkretnych programów a także kwestie bezpieczeństwa w sieci, kwestie praw autorskich, graficznej obróbki zdjęć, tworzenie prostych stron internetowych, media społecznościowe i ich wykorzystywanie w poszukiwaniu pracy. Kurs zakończy się zweryfikowaniem nabytych kompetencji przez uczestników projektu oraz uzyskaniem zaświadczenia. Natomiast 13 lutego rozpoczęło się grupowe wsparcie psychologiczne, które obejmować będzie 10 godzin zajęć podczas, których przewidziane są zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W ramach warsztatów zostaną zorganizowane szkolenia kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w celu podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia. Uzupełnieniem zajęć grupowych będą indywidualne konsultacje psychologiczne.

REAL1 Uczestnicy projektu „OSDZ-YEI” podczas zajęć z obsługi programów komputerowych.
REAL2 Psycholog wraz z uczestnikami projektu „OSDZ-YEI” podczas grupowego wsparcia psychologicznego.

GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007